Stockholms Obesitasdagar 2014

Välkommen

TEMA: “GRAVIDITET, FETMA OCH KIRURGI; RISKER OCH MÖJLIGHETER”

Stockholms Obesitasdagar är ett årligt återkommande symposium som vänder sig till samtliga med intresse för modern obesitasbehandling. Symposiet kommer denna gång att ur olika perspektiv belysa vad som är känt om möjligheter att individuellt anpassa fetmabehandling till olika patienter samt den problematik som uppstår hos gravida med fetma (med och utan kirurgi).

Exempel på ämnen som kommer att avhandlas är:

  • Skall alla patienter opereras med samma teknik?
  • Finns ”optimal” dietbehandling?
  • Risker med fetma under graviditet – hur undvika?
  • Komplikationer efter obesitaskirurgi hos gravida

Första dagen ägnas åt föreläsningar. Andra dagen består av parallella ”work-shops” inom kirurgi, preventivt arbete - barn/ungdom samt kognitiva behandlingsmetoder.

Ladda ner programmet här

HOBS  - hälsa oberoende av storlek

Möjlighet till extra föreläsning med Lucy Aphramor som arrangeras av Överviktigas Riksförbund i samband med Stockholms Obesitasdagar. Anmälan till detta seminarium kan du göra i samband med att du anmäler dig till Obesitasdagarna.

 

 

Kongress.se