Stockholms Obesitasdagar 2014

2007

3-4 maj 2007
Stockholm City Conference Centre, Norra Latin


Stockholms obesitasdagar är ett tvådagarssymposium som vänder sig till allmänläkare, kirurger, internmedicinare, endokrinologer, beteendevetare samt övriga med intresse inom modern obesitasbehandling.

Symposiet kommer att belysa den ökande obesitasproblematiken med dess associerade sjukdomstillstånd ur ett multidisciplinärt perspektiv. Särskilt fokuseras kring effekter av olika modaliteter för viktreducerande behandling på diabetes och andra associerade sjukdomstillstånd.

Första dagen ägnas åt föreläsningar samt paneldebatt där namnkunniga auktoriteter inom respektive område medverkar. Andra dagen består av flera parallella "workshops" samt paneldebatt kring ansvarsfördelningen för obesitasbehandling i ett brett perspektiv mellan primärvård och specialistsjukvård.

Klicka här för att ladda ner det preliminära programmet


Varmt välkommen!

Kongress.se