Stockholms Obesitasdagar 2014

2010

Välkommen

Stockholms Obesitasdagar är ett årligt återkommande symposium som vänder sig till läkare, sjuksköterskor, dietister och annan sjukvårdspersonal med intresse för modern obesi tasbe handling.

TEMA: PRIORITERINGAR OCH PATIENTSELEKTION

Sym posiet kommer denna gång att bland annat belysa områden såsom

  • Obesitasbehandling: Var, när, hur? Prioritering och  selektion inom olika behandlingsnivåer
  • Obstetriska/gynekologiska aspekter på fetma
  • Sömnstörningar och stress – hur påverkas risken för fetma? 


Första dagen ägnas åt föreläsningar samt paneldebatt där aukto riteter inom respek tive område medverkar. Andra dagen består av flera parallella ”work shops” inom kirurgi, medicin samt primärvård.


Program

Torsdagen den 20 maj

från 08.00

Registrering

 09.00 - 09.10

 Välkommen

Anders Thorell

09.10 - 10.00

Reykjalundurmodellen - Samordning av beteendeterapi och kirurgisk behandling mot fetma

Ludvig Gudmundsson, Island

 

10.00 - 10.30

Kaffe med utställningsbesök

10.30 - 11.15

Ghrelin, a gut-brain signal that induces hunger: impact on brain circuits controlling energy balance, reward and mood

 

Suzanne L Dickson, Göteborg

  
11.15 - 12.00

Vikten av vikten under graviditet och förlossning
Marie Blomberg, Linköpings

12.00 - 13.30

Lunch samt utställningsbesök

13.30 - 14.15

Metabol risk och viktökning hos psykiskt sjuka - vem gör vad?
Dan Gothefors, Katrineholm

14.15 - 14.45

Prioriteringar och patientselektion
Marie Portström, Eskilstuna, Joanna Uddén, Anders Thörne

 

14.45 - 15.15

Kaffe med utställningsbesök

15.15 - 15.45

Vertikala och horisontella prioriteringar
Ingmar Näslund, Örebro

15.45 - 16.15

Hälsoekonomiska aspekter av viktreduktion
Martin Neovius, Karolinska Institutet, Stockholm

16.15 - 17.00

Paneldebatt: ”Prioriteringar och patientselektion”

19.00

Kongressmiddag

Fredagen den 21 maj

09.00 - 12.00

Workshops:

1. Kirurgi: Moderatorer: Mikael Wirén, Anders Thörne

  • Tekniska aspekter på laparoskopisk gastric bypass
  • Hur hantera viktrecidiv efter gastric bypass?

2. Medicin: Moderator: Joanna Uddén Hemmingsson

  • Sömnapné - då sömnen ökar sjukdomsriskerna
  • Kliniska aspekter och risker? Vilka drabbas och varför? Behandling?

3. Primärvård: Moderator: Liselotte Keuhn

10.00 - 10.30

 Kaffe samt utställningsbesök

12.00 - 12.30

Lunch i utställningslokalen

12.30 - 13.30

Återsamling i aulan


Generell information

KONGRESSBYRÅ OCH ADMINISTRATIVT SEKRETARIAT

MCI har utsetts till officiell kongressbyrå för detta symposium. Kontakta MCI för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program m.m. Frågor kring vetenskapligt program besvaras av organisationskommittén.

Telefon: 08 - 5465 1500 
Fax: 08 - 5465 1599 
E-post: confirmation-sweden@mci-group.com

SPRÅK

Det officiella språket för symposiet är svenska.

UTSTÄLLNING

En industriell utställning kommer att arrangeras i samband med symposiet. 
Kontakta MCI för ytterligare information.

ORGANISATIONSKOMMITTÉ

Anders Thorell, Mikael Wirén, Joanna Uddén Hemmingsson, Liselotte Kuehn

SYMPOSIET ARRANGERAS I SAMARBETE MELLAN:

Ersta Sjukhus - Anders Thorell
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge - Mikael Wirén, Ann Kjellin, Per Lundquist
Danderyds Sjukhus - Erik Näslund, Lars Granström
Södertälje Sjukhus - Sven Klaesson, Anders Thörne
Överviktscentrum, Norrtulls Sjukhus - Signy Reynisdottir 
Centrum för allmänmedicin - Liselotte Kuehn 
Capio S:t Görans Sjukhus - Joanna Uddén Hemmingsson, Carl-Eric Leijonmarck

 

Kongress.se