Stockholms Obesitasdagar 2014

2008

24-25 april 2008

Stockholm City Conference Centre, Norra Latin

Stockholms Obesitasdagar är ett årligt återkommande tvådagarssymposium som vänder sig till allmänläkare, kirurger, internister, endokrinologer, barnläkare, beteendevetare samt övriga med intresse inom modern obesitasbehandling.

Symposiet kommer att i år att belysa den ökande obesitasproblematiken med särskilt fokus på barn/ungdomsfetma ur ett multidisciplinärt perspektiv. Speciellt intresse kommer därför att riktas mot effekter av olika behandlings¬moda¬liteter såsom kirurgi, fysisk aktivitet och olika aspekter av medicinsk/beteendeinriktad behandling för denna kategori av överviktiga.

Första dagen ägnas åt föreläsningar samt paneldebatt där namnkunniga auktoriteter inom respektive område medverkar. Andra dagen består av flera parallella workshops, se program.


Organisationskommitté

 • Anders Thorell
 • Liselotte Kuehn
 • Sven Klaesson

Symposiet arrangeras i samarbete mellan:

 • Ersta sjukhus
  Anders Thorell
 • Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  Mikael Wirén, Ann Kjellin, Per Lundquist, Joanna Uddén
 • Danderyds sjukhus
  Lars Granström
 • Södertälje sjukhus
  Sven Bringman, Sven Klaesson, Anders Thörne
 • Capio S:t Görans Sjukhus
  Carl-Eric Leijonmarck
 • Centrum för allmänmedicin
  Liselotte Kuehn

 


 

Avgift och anmälan

Avgift för deltagande under symposiet inklusive luncher, kaffe och kongressmiddag är 2 900 SEK före 1 mars, efter detta datum 3 400 SEK. Heltidsstuderande på universitet och högskolor 1 700 SEK.
Priserna ovan är exklusive moms.


Program

Torsdagen den 24 april

från 8.00

Registrering

9.00-9.40

Barn/ungdomsfetma - var står vi?Claude Marcus, Stockholm

9.40-10.05

Effekter av läkemedelsbehandling

 

Pernilla Danielsson, Stockholm

10.05-10.30

Preventionsarbete i Stockholm

 

Anja Nordenfeldt, Stockholm

10.30-11.00

Kaffe

11.00-11.45

"SOFT-modellen" i Region Skåne

 

Paulina Nowicka, Malmö

11.45-12.30

Södertäljemodellen/Barnobesitasregistret i Sverige
Anna Bohlin/Sven Klaesson, Södertälje

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.15

Effekter av fysisk aktivitet
Mikael Fogelholm, Helsingfors, Finland

14.15-15.00

Är kirurgi ett behandlingsalternativ?
Torsten Olbers, Göteborg

15.00-15.30

Kaffe

15.30-16.30

Paneldebatt med samtliga föreläsare:
"Val av behandlingsstrategi i olika situationer, indikationer för kirurgi, effekter på mortalitet", etc
Moderator: Stephan Rössner, Stockholm

19.00

Kongressmiddag

Fredagen den 25 april

9.00-13.30

Workshops:
I samband med återsamling 12.30-13.30 serveras lättare lunch

1. Kirurgi: Långtidseffekter av obesitaskirurgi. Operera unga?
Medverkande: Claude Marcus, Torsten Olbers och Anders Thörne
Moderatorer: Anders Thorell och Mikael Wirén

2. Vårdkedjan för barn i Stockholm - fungerar den?
Medverkande: L Svantesson, C Bokedal, U Idenstedt, G Bråkenhielm,
K Engel, J Ejderhamn och S Norgren
Moderator: Sven Klaesson

3. Behandling av äldre barn och unga vuxna - hur ska vi arbeta?
Medverkande: Signy Reynisdottir, Elisabeth Dwyer, Claude Marcus, Paulina Nowicka
Moderator: Joanna Uddén

4. Livsstilsförändring med helhetsperspektiv! Motiverande samtal, Fysisk aktivitet på recept och annat matnyttigt.
Medverkande: Helena Dahlqvist, Sara Rydén, Jill Taube, Ing-Marie Dorhn
Moderator: Liselotte Kuehn


Sponsorer

 

 

Kongress.se