Stockholms Obesitasdagar 2014

2011

» 2011 års program (PDF)

Presentationer

Viktrecidiv efter kirurgi

Data från SOS-studien
Ingemar Bolin, Örebro Universitetssjukhus

Vad kan invärtesmedicinaren göra?
Jöran Hjelmesæth, Vestfold Central Hospital, Tönsberg

Reoperation eller ej?
Mikael Victorzon, Vasa Centralsjukhus, Vasa

Vad kan dietisten/beteendevetaren göra? 
Josefine Jonasson, Katarina Lunner, Sophiahemmet, Stockholm

 

Åldersaspekter på obesitasbehandling - Finns det en övre gräns?

Inledning
Joanna Uddén Hemmingsson, Capio St. Görans Sjukhus, Stockholm

Litteraturöversikt
Jacob Freedman, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Data från Nationellt Obesitasregister (SOReg)
Johan Ottosson, Örebro Universitetssjukhu

 

Workshops

Måltidersättning och viktreduktion
Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum

Effekter av kort tids preoperativ VLCD på kirurgiskt utfall i samband med laparoskopisk gastric bypass
Anders Thorell

VLCD, LCD - Lågkaloridieter
Erika Forssell, dietist, Rikscentrum barnobesitas, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge 

VLCD och maintenance
Erik Hemmingsson, Ph.D., Överviktscentrum Norrtull, Karolinska Universitetssjukhuset 

Leverpåverkan vid obesitas
Charlotte Söderman, GE-sekt, Medicinkliniken, Capio St Görans sjukhus

Kongress.se