Stockholms Obesitasdagar 2014

2009

Nu finns föredragen från årets Obesitasdagar för nedladdning i programmet »


Stockholms Obesitasdagar, SOD, är ett årligt återkommande symposium som vänder sig till allmänläkare, kirurger, internmedicinare, barnläkare, beteendevetare, dietister, sjuksköterskor samt övriga med intresse inom obesitasbehandling.

Tema: Fetmaepidemin - en kirurgisk och medicinsk utmaning!

Symposiet kommer denna gång att bland annat belysa områden såsom:

  • Metabola effekter av bariatrisk kirurgi
  • Fetmaepidemin - hur farlig är den?
  • Handlingsprogrammet för övervikt och fetma 2009

Första dagen ägnas åt föreläsningar samt paneldebatt där auktoriteter inom respektive område medverkar. Andra dagen består av flera parallella "workshops" inom kirurgi, medicin samt primärvård.


Avgift och anmälan

Avgift för deltagare under symposiet inklusive luncher, kaffe och kongressmiddag är 3 400 SEK. 
Heltidsstuderande på universitet och högskolor 1 700 SEK.
Priserna ovan är exklusive moms.


Organisationskommitté

Anders Thorell, Liselotte Kuehn, Signy Reynisdottir

Symposiet arrangeras i samarbete mellan:

Ersta Sjukhus - Anders Thorell
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge - Mikael Wirén, Ann Kjellin, Per Lundquist
Danderyds Sjukhus - Erik Näslund, Lars Granström
Södertälje Sjukhus - Sven Klaesson, Anders Thörne
Överviktscentrum, Norrtulls Sjukhus - Signy Reynisdottir
Centrum för allmänmedicin - Liselotte Kuehn
Capio S:t Görans Sjukhus - Carl-Eric Leijonmarck


Torsdagen den 28 maj

Alla föreläsningar i Aulan under torsdagen.

från 8.00

Registrering

9.00-09.45

 

SLL Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013
Lena Svantesson » Ladda ner föredrag (PDF)
Signy Reynisdottir » Ladda ner föredrag (PDF)
Sven Klaesson » Ladda ner föredrag (PDF)

09.45-10.30

Nationella indikationer för obesitaskirurgi
Ingemar Näslund, Örebr
» Ladda ner föredrag (PDF)

10.30-11.00

Kaffe samt utställningsbesök

11.00-12.00

Medabolic effects of surgery
Francesco Rubino, US
» Ladda ner föredrag (PDF)

12.00-13.30

Lunch samt utställningsbesök

13.30-14.15

Framtida farmakologisk obesitasbehandling
Kaj Stenlöf, Göteborg

14.15-15.00

Kan fetmaepidemin hejdas med motion?
Mai-Lis Hellénius, Stockhol

» Ladda ner föredrag (PDF)

15.00-15.30

Kaffe samt utställningsbesök

15.30-16.30

Paneldebatt: Fetmaepidemin: Hur farlig är den?
Medverkande: Stephan Rössner, Finn Rasmussen m.fl.

19.00

Kongressmiddag

Cabaret - City Conference Centre, Folkets Hus

Fredagen den 29 maj

9.00-12.00

Workshops:

» Ladda ner sammanfattning (PDF)


1. Kirurgi

Är diabetes en operationsindikation?
Vilka patienter skall opereras? Prioriteringar?
Falldragningar

Medverkande: Anders Thorell, Mikael Wirén » Ladda ner föredrag (PDF), Anders Thörne

Lokal: Aulan


2. Medicin: Ätstörningar, BED och Bulimi vid fetma

Målsättning: Belysa och diskutera betydelsen av att både ha en fetma

och en ätstörningsdiagnos samt hur vi skall förhålla oss till dessa patienter

i behandlingen.

Behöver vi särskilja diagnoserna fetma och ätstörning?

Hur behandlas patienter med samtidig fetma och ätstörning?

Vilken betydelse har annan psykiatrisk samsjuklighet?

Medverkande: Barbro Johansson » Ladda ner föredrag (PDF), Mikael Wirén » Ladda ner föredrag (PDF), Anne Christenson » Ladda ner föredrag (PDF), Marie-Louise Siverstrand, Signy Reynisdottir » Ladda ner föredrag (PDF), Sven Klaesson

Lokal: Rum 353 


3. Primärvård

Målsättning: Att ge ökad kunskap om behandling av fetma samt ge möjlighet till

diskussion kring aktuella frågeställningar.

Distriktsläkarens roll?
En maskin som lär dig äta?
Hur kan fetmabehandling genomföras i primärvården?

Medverkande: Katrine Engel, Lena Insulander, Per Lundqvist, Liselotte Kuehn

Lokal: Rum 351

10.00-10.30

Kaffe samt utställningsbesök

12.00-12.30

Lunch i utställningslokalen

12.30-13.30

Återsamling i Aulan

Kongress.se