Stockholms Obesitasdagar 2014

Presentationer 2012

Den ofarliga fetman - finns den? (Presentation saknas)
Fredrik Nyström, Linköping

Nya rön kring fettcellers omsättning och dess betydelse vid fetma
Mikael Rydén, Stockholm 

The gut microbiota as a modulator of host metabolism and obesity
Valentina Tremaroli, Göteborg

Klassifikation av fetma utöver BMI (Presentation saknas)
Signy Reynisdottir, Stockholm

Bariatric surgery – from morbid obesity to obese morbidity
Alex Miras, London

Kirurgi på unga – varför/varför inte? (Presentation saknas)
Claude Marcus, Stockholm

Gastric bypass vs Sleeve resection
Paulina Salminen, Finland

Perioperativ medicinjustering
Eva Toft, Stockholm 

Kongress.se